Cốm hạt dài màu 20g

12,000₫

Mã: GN037
Trọng lượng 20 g