Đường xay 500g

18,000₫

Mã: GN008
Trọng lượng 500 g