Dây kẽm buộc túi cookies 10cm (100 chiếc)

4,000₫

Mã: GT044

– Kích thước: 10cm
– Số lượng: 100 chiếc

Hết hàng